Off-program

od 15.9.2014. PAVILJON KATZLER Karlovac pogledajte....|| IZLOŽBA INSTALACIJA || In Memory of Pina Bausch ||

Postav: Morana Rožman  || Autor fotografija i teme: Ladislav Furac- KA Urbani ( KreativA Urbani)

Hrvatski dom (velika dvorana) 28.8. u 21.30h 

djNec - nakon festivalskog izvedbenog dijela

27.8.2014. 20h Info point Free Dance

Kritički parkour portala Plesnascena.hr i KDF-a

Moderator: Iva Nerina Sibila