KDF 008 (2018.)

20.-21.8.2018.

10.00 - 17.00h

Lokacija: Stari grad Dubovac, Karlovac

Ljetna edicija KDF008  "Unutar zagrljaja’’ plesna predstava i putujući koreografski laboratorij, Almada dance Company, Portugal

1.-3.9.2018. 

10.05.2018. 18h @ Gradsko kazalište Zorin dom

19.05.2018. 11h @ Atelje suvremenog plesa Free Dance

Javna prezentacija projekta pod nazivom Vertical Dance Platform Croatia  autorice Marije Šćekić, začetnice vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj.

19.svibanj 2018. 11sati@ Atelje suvremenog plesa (P.Zrinski 15, Karlovac)