KARLOVAC DANCE FESTIVAL 2014 LJETNO IZDANJE

Koncert za dangubu i zgubidana

Saznajte više o ovoj plesnoj predstavi u folderu "Predstave"

Kuhinja za 5

Saznajte više o ovom suvremenom plesnom performansu u folderu "Predstave"

Radionica „Field of Play“

Saznajte više o radionici i voditelju u folderu "Radionice"
 

Jamie McCarthy

Saznajte više o umjetniku i njegovoj ulozi na radionici "Field of play" u folderu "Rezidencije"